wtorek, 3 marca 2015

Porównanie słowników jednojęzycznych angielsko-angielskich

W poprzednim artykule:

Jaki słownik angielsko-angielski lub angielsko-polski?

Dokonaliśmy przeglądu najważniejszych słowników dla uczących się języka angielskiego. O ile nie będzie trudno wybrać słownik dla początkujących, o tyle w przypadku słowników jednojęzycznych dla zaawansowanych oferta rynkowa jest tak bogata, że bardzo trudno podjąć szybką decyzję.

Przypomnijmy listę najpopularniejszych słowników jednojęzycznych dla zaawansowanych:
- Oxford Advanced Learner's Dictionary
- Longman Dictionary of Contemporary English
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary

Uważam, że najlepszą metodą wyboru tych słowników będzie porównanie haseł. Jako papierek lakmusowy posłuży nam słowo retainer.

Mam nadzieję, że nie znasz tego słowo. Chciałbym, abyś przeczytał poniższe definicje i sam zdecydował, która z nich najbardziej do ciebie przemawia.

Oxford Advanced Learner's Dictionary

1 a sum of money that is paid to somebody to make sure they will be available to do work when they are needed

 The agency will pay you a monthly retainer.

2 (British English) a small amount of rent that you pay for a room, etc. when you are not there in order to keep it available for your use

 Check whether full rent or a retainer is required during vacations.

3 (North American English) a device that keeps a person’s teeth straight after they have had orthodontic treatment with braces
4 (old-fashioned) a servant, especially one who has been with a family for a long time

Longman Dictionary of Contemporary English

1 an amount of money paid to someone, especially a lawyer, so that they will continue to work for you in the future
2 British English a reduced amount of rent that you pay for a room, flat etc when you are not there, so that it will still be available when you return
3 American English a plastic and wire object that you wear in your mouth to make your teeth stay straight [= brace British English]
4 old use a servant

Cambridge Advanced Learner's Dictionary

specialized law an amount of money that you pay to someone so as to be sure that that person can work for you when you need them to

old-fashioned  a servant who has usually been with the same family for a long time:
a faithful old retainer

Mam nadzieję, że zorientowałeś się, że retainer może oznaczać "zaliczkę" lub "stabilizator (uzębienia) lub "sługa, lokaj, parobek".

Widzimy tu przede wszystkim, że definicja podana przez słownik Cambridge jest chybiona. Nie uwzględnia ona faktu, że zaliczka może być zapłacona nie tylko na rzecz pracownika czy zleceniobiorcy, ale na przykład na rzecz wynajmującego mieszkanie czy samochód. O medycznym znaczeniu słowa Cambridge w ogóle nie wspomina. Pełną definicję słowa podają Oxford oraz Longman. W tym przypadku Oxford podaje przykłady użycia, czego nie robi Longman. W przypadku rzeczownika retainer  przykłady użycia nie wydają się jednak konieczne.

Skoro widzimy, że Oxford i Longman wiodą prym, zerknijmy na opracowanie innego hasła: preference.

Oxford Advanced Learner's Dictionary

1 [uncountable, singular] preference (for somebody/something) a greater interest in or desire for somebody/something than somebody/something else

 It's a matter of personal preference.

Many people expressed a strong preference for the original plan.

I can't say that I have any particular preference.
Let's make a list of possible speakers, in order of preference.

2   [countable] a thing that is liked better or best

 a study of consumer preferences

Longman Dictionary of Contemporary English

1 [uncountable and countable] if you have a preference for something, you like it more than another thing and will choose it if you can [↪ prefer]:

Do you have a colour preference?

preference for
a cultural preference for boy babies
Parents may be able to express a preference as to the school their child will attend.

The amount of sugar you add will depend on personal preference.

Many elderly people expressed a strong preference to live in their own homes.
 in preference to something (=rather than something)
Use clear English in preference to technical language.


2 [uncountable and countable] when someone is treated more favourably than other people, often when he or she has been treated unfairly in the past:

Racial preferences are a way to make up for years of discrimination against minorities.
 give/show preference (to somebody)
In allocating housing, preference is given to families with young children.


3  sexual preference someone's sexual preference is whether they want to have sex with men or women

Tym razem to Longman opracował hasło pełniej. Oxford nie podaje znaczenie słowa preference w kontekście orientacji/preferencji seksualnych. Longman podaje też więcej przykładów użycia.

Podsumowanie

Moim zdaniem słownik Cambridge wyraźnie odstaje. Słowniki Oxford i Longman są niemal równorzędne.

Co do zasady jednak to właśnie Longman podaje więcej przykładów użycia słowa (jest też o kilkaset stron obszerniejszy). Wydaje się również, że jego definicje są ciut logiczniejsze i klarowniejsze. Wyboru jednak musisz dokonać sam, najlepiej sprawdzając kilka innych haseł w każdym z tych słowników. Nie musisz pędzić do księgarni, bowiem wszystkie dostępne są również online:

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/

Ja posiadam wszystkie trzy powyższe słowniki. Po długim namyśle zdecydowałem się jednak na użytkowanie słownika Longman. W wersji papierowej jest on czytelniejszy, a przede wszystkim tańszy. Dostępny również w twardej okładce, również w cenie, którą na tle konkurencji można uznać za przystępną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz